Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har man inte rätt att upprätthålla register utan personens medgivande.

Vi använder vårt register endast internt och delar inte det med någon annan.

Vi lagrar endast dina kontaktuppgifter för att kunna hålla dig uppdaterad om vår verksamhet och framtida evenemang, t ex utbildningar, kurser och intressanta nyheter.

Vill du fortsätta få information från oss behöver du inte göra någonting.

Vill du av någon anledning inte få mer information från oss kontakta oss så tar vi bort dina uppgifter.
Som student/kursdeltagare kan du inte avsäga dig information då det kan gälla krissituationer eller information om din utbildning. När din utbildning är avslutad kommer du att få frågan om du vill stå kvar i vår kontaktlista.

Om dataskyddsförordningen GDPR kan du läsa mer om på Europeiska kommissionens webbplats.