Plastkonstruktion, fördjupningskurs

Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om plastkonstruktion. Efter kursen har deltagarna bra förståelse för inverkan av tid, temperatur och miljö vid konstruktion med plast. Kursen passar alla som behöver veta mer om att konstruera med plast som produktutvecklare, konstruktörer, beräkningsingenjörer m.fl.

Kursinnehåll

Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om plastkonstruktion. Efter kursen har deltagarna bra förståelse för inverkan av tid, temperatur och miljö vid konstruktion med plast. Kursen passar alla som behöver veta mer om att konstruera med plast som produktutvecklare, konstruktörer, beräkningsingenjörer m.fl.

Målgrupp

Kursen passar alla som behöver veta mer om att konstruera med plast som produktutvecklare, konstruktörer, beräkningsingenjörer m.fl.

Kursmål

Kursinnehåll:
• Information i datablad
• Inverkan av tid, temperatur och miljö
• Kryp och relaxation
• Konstruktionsregler
• Toleranser
• Formfyllnadssimulering
• Provning och analys
• Relevanta krav

Kommande tillfällen i

Digital kurs

Via Teams
2022-03-02 - 09:00 - 15:00
12 platser kvar