Grundläggande förbättringsarbete och produktionsekonomi

Denna endagars grundkurs ger dig grundläggande kunskaper och förståelse för hur man arbetar med förbättringsarbete och att det är lönsamt att göra det. 

Kursinnehåll

Kursen ger dig förståelse för ekonomiska termer och vad de innebär samt hur de påverkar företagets lönsamhet.

Målgrupp

Alla som behöver grundläggande kunskaper om förbättringsarbete.

Kursmål

Kursinnehåll:
  • Ekonomiska begrepp 
  • Kalkylering
  • Vad gör ett företag lönsamt?
  • Våra 8 slöserier
  • Förbättringsarbetets grunder
  • Verktyg för förbättringsarbete såsom 5 varför, 5S m.m
  • Förbättringsövningar

Påbyggnad

Fortsättningskurs:  "Förbättringsarbete i fokus"

Kommande tillfällen i

Värnamo

Campus Värnamo
2022-01-26 - 09:00 - 16:00
14 platser kvar
Campus Värnamo, sal 201 (Seda-Salen), 2 vån
2022-03-09 - 09:00 - 16:00
15 platser kvar
Campus Värnamo
2022-05-10 - 09:00 - 16:00
15 platser kvar