Vill ni veta mer om ESF-projektet Kompetensutveckling Småland?

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län och finansieras av Europeiska socialfonden. 

Lämna din intresseanmälan via bifogade länk för att bli en del av ESF-projektet och ta del av behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling.

Intresseanmälan

Om projektet

*  Aktuella utbildningar