Förbättringsarbete i fokus, fortsättningskurs

Denna endagars kurs är en fortsättningskurs på grundkursen "Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi".


Kursinnehåll

Kursen tar upp frågor runt förbättringsarbete och ledarskap för förbättringar.

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till personer som arbetar som förbättringsledare eller motsvarande. Du kan vara kollektivanställd eller produktionstekniker, kvalitetsansvarig eller motsvarande.

Kursmål

Kursinnehåll:
  • Hur får vi personalen motiverad till förbättringar?
  • Ledarskap för förbättringsarbete 
  • Mäta och sätta mål 
  • Vilka verktyg ska jag använda 
  • Släktskapsdiagram och träddiagram

Förkunskaper

Grundkursen "Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi".

Kommande tillfällen i

Värnamo

Campus Värnamo, sal 115
2021-12-01 - 09:00 - 16:00
7 platser kvar
Campus Värnamo
2022-04-12 - 09:00 - 16:00
15 platser kvar
Campus Värnamo
2022-05-24 - 09:00 - 16:00
15 platser kvar