Värt att veta om plast, fortsättningskurs

Denna kurs är en naturlig fortsättning på kursen Värt att veta om plast. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om egenskaper och användningsområden för volymsplaster, konstruktionsplaster och biobaserade plaster.

Kursinnehåll

Kursen ger även en bra inblick i vad som händer i Sverige och inom EU gällande plast. Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som t ex produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, säljare, m fl.

Målgrupp

Kursen passar alla som behöver veta mer om plast som t ex produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, säljare m fl.

Kursmål

  • Tillverkningsmetoder
  • Nya material (och några gamla)
  • Möjligheter och begränsningar för plast
  • Intressanta användningsområden
  • På gång inom politiken
  • Naturvårdsverkets färdplan

Kommande tillfällen i

Digital kurs

Via Zoom-länk
2021-12-14 - 13:00 - 17:00
41 platser kvar
Via Zoom-länk
2022-02-24 - 13:00 - 17:00
75 platser kvar
Via Zoom-länk
2022-05-12 - 13:00 - 17:00
75 platser kvar