KOMMANDE KURSER

Denna endagars grundkurs ger dig grundläggande kunskaper och förståelse för hur man arbetar med förbättringsarbete och att det är lönsamt att göra det. 

Nästa tillfälle
2022-01-26 09:00
Digital kurs

Denna kurs är en naturlig fortsättning på kursen Värt att veta om plast. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om egenskaper och användningsområden för volymsplaster, konstruktionsplaster och biobaserade plaster.

Nästa tillfälle
2022-02-24 13:00
Digital kurs

Denna endagarskurs ger en gedigen kunskap om olika plastmaterial, med fokus på termoplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om informationen i materialdatablad, god kunskap om hur kravspecifikationer upprättas och kan göra väl underbyggda materialval. Kursen passar alla som behöver veta mer om materialval för plast – som produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, beredare m.fl.

Nästa tillfälle
2022-03-01 09:00
Digital kurs

Denna kurs beskriver hur plaster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Efter kursen har deltagarna en bra kännedom om plasters positiva och negativa miljöeffekter, plasters miljöpåverkan i förhållande till andra material, samt metoder för att åstadkomma ett cirkulärt kretslopp för plaster.

Nästa tillfälle
2022-03-01 13:00
Digital kurs

Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om plastkonstruktion. Efter kursen har deltagarna bra förståelse för inverkan av tid, temperatur och miljö vid konstruktion med plast. Kursen passar alla som behöver veta mer om att konstruera med plast som produktutvecklare, konstruktörer, beräkningsingenjörer m.fl.

Nästa tillfälle
2022-03-02 09:00
Digital kurs

Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om formverktyg för formsprutning av termoplaster. 

Nästa tillfälle
2022-03-03 09:00
Digital kurs

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om kvalitet. Utbildningen är till för personer som är anställda inom industrin och ger deltagaren en bred förståelse för hur viktigt det är att säkerställa kvaliteten på det man gör och säljer.

Nästa tillfälle
2022-03-07 12:30
Värnamo

Denna kurs ger en grundläggande kunskap om livscykelanalys (LCA) för plast. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om miljömässiga för- och nackdelar med plast.

Nästa tillfälle
2022-03-08 13:00
Digital kurs

I samarbete med utbildare Max Söderpalm erbjuder vi en säljföreläsning speciellt inriktad till industrin.

Den rätta gnistan - få bästa starten på säljåret med hög energi.

Nästa tillfälle
2022-03-10 10:00
Digital kurs

Denna endagarskurs beskriver plastförpackningars miljöpåverkan. Kursen ger även information och rekommendationer kring design och återvinning av plastförpackningar. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om de vanligaste plastmaterialen i förpackningar, viktiga aspekter att beakta vid design och utveckling av nya plastförpackningar, samt metoder för återvinning och hållbar användning av plast.

Nästa tillfälle
2022-03-17 13:00
Digital kurs

Denna endagars kurs är en fortsättningskurs på grundkursen "Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi".


Nästa tillfälle
2022-04-12 09:00
Värnamo

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om metoden SMED (Single Minute Exchange of Die). SMED är ett av Toyotas effektiva arbetssätt för att bli effektiv i fabriken.

Nästa tillfälle
2022-04-13 09:00
Värnamo

Denna kurs ger kunskap om möjligheter och begränsningar med bioplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om olika typer av kommersiellt tillgängliga bioplaster, användningsområden för bioplaster, för- och nackdelar med biologisk nedbrytning av plast, vanliga tillsatser i bioplaster, samt viktiga tillverkningsrelaterade aspekter när det gäller bioplaster.

Nästa tillfälle
2022-04-26 13:00
Digital kurs